logo-website

Hệ thống giáo dục tại Canada

Hệ thống giáo dục: có 90 trường Đại Học, 150 trường Cao Đẳng và Học Viện
Tiểu học: Từ lớp 1 đến lớp 5
Trung học cơ sở: Từ lớp 6 đến lớp 8
Trung học phổ thông: Từ lớp 9 đến 12. Ngoài ra Canada còn có chương trình dự bị dành cho học sinh quốc tế trước khi vào chương trình đại học chính thức.
Cao Đẳng: 2-3 năm tùy theo từng chuyên ngành cụ thể. Sau khi tốt nghệp, sinh viên sẽ nhận bằng cao đẳng (Diploma) hoặc chứng chỉ (Certificate). Khi đó, sinh viên có thể lựa chọn giữa đi làm có kinh nghiệm và thu nhập hoặc tiếp tục liên thông lên bậc đại học để lấy bằng cử nhân.
Đại học: 4 năm hoặc 5 năm tùy chuyên ngành. Một số trường có thể cung cấp chương trình rút ngăn thời gian (fast track) cho sinh viên. Sinh viên sẽ nhận bằng cử nhân sau khi tốt nghiệp.

he-thong-giao-duc-canada
 
Thạc sỹ: 1-3 năm.
Tiến sỹ: 2 -3 năm

Tại Quebec:
Tiểu học: từ lớp 1 đến lớp 6
Trung học: trung học I đến V. cấp lớp này tương đương lớp 7 đến lớp 11.
Cao đẳng (CEGEP): Dự bị đại học: 2 năm - Hướng nghiệp: 3 năm
Đại học: 3 năm
Sau đại học: Thạc sỹ: 1 đến 2 năm; Tiến sỹ: 3 năm hoặc hơn
446 views
Các tin khác